Powrót do spisu dokumentów

Świadectwo urodzenia i chrztu Jadwiga Waleria Marcinowska (* 06.04.1904 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu w zbiorach Bożeny Komorek, udostępniony do kserowania w dniu 24.02.2004 r. Krakowie.
Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.