Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu urodzenia Kazimierz Bogusław Lewandowski. (* 14.09.1905 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.