Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu zawarty pomiędzy Franciszek Osicki i Marianna Lewandowska (oo 24.11.1924 r. Kowal) zapis na dwóch stronach księgi. Dokument z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, księga: Liber Copulatorum, parafii św. Urszuli w Kowalu, nr aktu 34/1824 Dokument niepotwierdzony. Kwerendę wykonał Paweł Pyrkosz, 29 lipiec 2004 rok. Czytelny zapis dokumentu poniżej kserokopii.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis