Powrót do spisu dokumentów
Legitymacja odznaczenia kmdr ppor. Jerzy Lewandowski. „Srebrny Krzyż Zasługi” Warszawa 12.10.1963 r. W zbiorach Jerzego Romualda Lewandowskiego, skan w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.