Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Władysław Krajewski (II) (* 14/26.11.1868 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku, w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 138, nr aktu 185 z 1868 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis