Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Henryka Pawła Lubczyńskiego (* 15.01.1858 r. Panki) Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Urzędu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w Truskolasach w zespole nr 56, nr aktu 29 str. 6 z1858 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu. Nr zespołu 56 akt urodzenia nr 29 strona nr