Powrót do spisu dokumentów
1924. Odpis wyciągu aktu urodzenia Zygmunta Wolfa (* 08.11.1924 r. Stryj) Oryginał dokumentu skanowano w Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu w dniu 00.00.0000 roku. Skan dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.