Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu Franciszek Osicki i Maryanna Lewandowska (oo 24.11.1824 Kowal) Zapis w księdze kościelnej (brudnopis?) parafii pw. św. Urszuli w Kowalu Dokument z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, parafii św. Urszuli w Kowalu. Kserokopia dokumentu niepotwierdzona. Kwerendę wykonał Paweł Pyrkosz, 29 lipiec 2004 rok.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis