Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Jan Florenty Schmit (* 00.00.1873 Częstochowa) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach stanu cywilnego parafii rzymsko katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie, rok 1873. Nr zespołu 56, akt urodzenia 185, strona 62. Skan dokumentu sporządzony przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.