Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu małżeństwa Ignacy Pyrkosz i Maria Magdalena Lewandowska. (oo 09.06.1923 r Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.