Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Marcin Lewandowski. (+ 11.04.1861 r. Kowal) Przechowywana jest w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, w księgach USC parafii Rzymsko - Katolickiej w Kowalu w tomie sygn. 123 nr aktu 34 z 1861 roku. Poświadczona kserokopia znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumentu poniżej.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis