Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Wincenty Lubiszewski i Apolonia Ambrożewicz. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, księga ślubów parafii pw. św. Urszuli w Kowalu nr aktu 38 z 1841 roku. Zdjęcie dokumentu zostało wykonane przez Pawła Pyrkosza z Włocławka w dniu 07.12.2004 roku i przekazane w dniu 03 lutego 2005 roku do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Dokument niepotwierdzony.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis