Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Janina Ludwika Lewandowska. (+ 13.09.1990 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu ze zbiorów własnych znajduje się w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.