Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Bronisław Marian Marcinowski (+ 17.01.1983 r. Wrocław)
Oryginał dokumentu ze zbiorów Mieczysława Lewandowskiego przekazany został w dniu 20 maja 2003 r. do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.