Powrót do spisu dokumentów
Rota złożonej przysięgi wojskowej i podpisana w dniu 25 czerwca 1953 roku przez kapitana Zygmunta Wolfa. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.