Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Marianna Małecka ([fioletowy]z Lewandowskich[/fioletowy]) (+ 25.06.1866 r. Osada Załysie koło Kowala). Dokument przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.134, nr aktu 46 z 1866 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis