Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Włodzimierz Stanisław Lewandowski. (* 09.05.1894 r. Kamienna) Oryginał aktu urodzenia znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Starachowicach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw... w Skarżysko-Kościelne nr 114/1894, sygnatura archiwalna 124 Poświadczona kserokopia dokumentu ze zbiorów własnych znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski, przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis