Powrót do spisu dokumentów

Karta ewakuacyjna Marcinowskiej Marii Wacławy wydana przez Głównego Pełnomocnika Tymczasowego Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanisławowie(?)
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.