Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu
Władysław Zygmunt Marcinowski
(* 29.11.1919 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Natorum C-XCVI-22a str. 99, nr porządkowy 163 z 1919 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis