Powrót do spisu dokumentów
1911. Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Antoniny Heleny Wolf (* 27.10.1911 r. Stryj) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, w brudnopisie do księgi urodzin nr 5 z 1911 roku. Poświadczona kserokopia dokumenty w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.