Powrót do spisu dokumentów
1924. Akt ślubu pomiędzy Józefą Marią Wolf i Władysławem Bożeńko (oo 00.00.1924 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr 8 strona 220, pozycja 124 z 1924 roku Poświadczona kserokopia dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.