Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Helena Krajewska. (+ 23.11/05.12.1883 r. Kowal) w języku rosyjskim. Akt przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko- katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.168, nr aktu 241 z 1883 roku. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis