Powrót do spisu dokumentów

Świadectwa szkolnego Kazimierza Ignacego Marcinowskiego szkoły w Matyjowcach w roku szkolnym 1916/1917 (druga strona)
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 maja 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.