Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Rudolf Franciszek Sokołowski (* 23.02.1894 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Natorum 15 str. 3 nr - z 1894 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w Kołomyi dnia 30.01.1921 r. z Franciszką Hawryszczuk, księga VIII strona 81.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis