Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Jan Lubczyński i Marianna Kromraj (oo 00.00.1870 Częstochowa) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach stanu cywilnego parafii rzymsko katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie, rok 1870, nr zespołu 56, nr akt 36, strona 62 z 1870 roku. Skan dokumentu sporządzony przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.