Powrót do spisu dokumentów
1926 r.
Świadectwo szkolne ukończenia Oficerskiej Szkoły Piechoty przez sierżanta podchorążego Rudolfa Marcinowskiego w dniu 15.08.1926 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Ciekawostka: ukończył Oficerską Szkołę Piechoty z trzecią lokatą.