Powrót do spisu dokumentów

Kserokopia planu okolic Jawornika nad rzeką Czeremosz w Karpatach, w okolicach miejscowości Burkat i Żabie. Miejsce zamieszkania i pracy (leśniczówka) Bronisława Marcinowskiego oraz urodzenia Jego córki Zofii Stanisławy Marcinowskiej.
Kserokopię planu otrzymano od księdza proboszcza kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji w dniu 2 maja 2003 roku.