Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Zofia Maria Marcinowska (* 11.05.1905 r. Jawornik, Galicja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-19 str. 224 nr porządkowy 163 z 1905 roku.
Na dokumencie adnotacja: zmarła 14.09.1906 r.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.