Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Janina Ludwika Wanda Lewandowska. (* 23.02/03.03.1893 r. Piotrków) w języku rosyjskim. Oryginał przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w zespole akt parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, nr aktu 317 z 1893 roku. Poświadczona kserokopia aktu ze w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis