Powrót do spisu dokumentów
1940. Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Krystyną Kwolik córką Karola Kwolika i Jadwigi Vincenty Marii Wolf a Edwardem Śliwińskim (oo 29.09.1940 r. Stanisławów). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, w Liberum Bannorum nr 34, strona 40, pozycja nr 164 z 1940 roku Poświadczona kserokopia dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.