Powrót do spisu dokumentów
Biografia Mariusz Marek Lewandowski w książce „Who ist Who w Polsce” wydanie III, 2004 r. tom II str. 2293 Skan w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.