Powrót do spisu dokumentów
1876 r. Akt urodzenia i chrztu Edmund Aleksander Kurtz (*01/13.07.1876 r. Częstochowa Czarny Las)
Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Stanu Cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie z lat 1859-1976, nr zespołu 57, akt urodzenia nr 20 str. 259 Skan dokumentu sporządzony w dniu 27.05.2006 r. przez Archiwum Państwowe w Częstochowie znajduje się w Genealogicznym Rodzinny Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.
UWAGA: Brak powiązań tej osoby z rodziną Kurtz/Kurc, ale ze względu na bardzo rzadkie nazwisko zachodzi podejrzenie, że osoba ta jest członkiem tej właśnie rodziny.
Tłumaczenie/Czytelny zapis.