Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu małżeństwa Wacława Mariana Lubczyńskiego i Oktawii Ludwiki Weryho-Darewska (oo 02.03.1930 Warszawa). Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego we Warszawa-Śródmieście. Oryginał dokumentu udostępniła do skanowania w dniu….. córka Wanda Lubczyńska-Kowalska Skan dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.