Powrót do spisu dokumentów
1938 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 2 pomiędzy: Emil Szklarz a Maria Sokołowska. (oo10.08.1938 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi, Liber Copulatorum C-XCVI-22 str. 22, nr porządkowy 2 z 1938 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis