Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu małżeństwa pomiędzy Bronisław Marian Marcinowski i Wanda Maria Pasińska (oo 20.04.1978 r. Warszawa)
Oryginał dokumentu ze zbiorów Mieczysława Lewandowskiego przekazany został w dniu 30 lipca 2002 r. do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu