Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Bronisława Krajewska. (* 25.10.1865 r. Kowal) Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.132, nr aktu 192 z 1865 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.