Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Waleria Apolonia Lewandowskia. (*12/24.04.1870 r. Kowal) w języku rosyjskim Oryginał aktu znajduje się w aktach Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku w dziale dokumentów USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 142 nr aktu 106 z 1870 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis