Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Karolina Sokołowska (* 29.11.1908 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15 str. 27 numer porządkowy 17 z 1908 roku.
Na dokumencie adnotacja o zgonie 01.12.1910 r.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentuPokaż tłumaczenie / czytelny opis