Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Ignacy Lewandowski. (+ 08.10.1936 r. Częstochowa) Oryginał aktu zgonu znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w aktach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Rodziny w Częstochowie, księga zgonów z 1936 roku nr aktu 431. Poświadczona kserokopia aktu zgonu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.