Powrót do spisu dokumentów
1927 r.
Życiorys własnoręcznie napisany przez ppor. Rudolfa Marcinowskiego w dniu 07.02.1927 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.