Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Łucja Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. …, nr aktu 216 z 1875 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w dokumentach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.