Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu zgonu Jan Barański. (+ 05.02.1990 r. Słupsk) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Słupsku. Oryginał aktu zgony Jana Barańskiego został przekazany dnia 30 września 2001 roku przez Jego córkę Urszulę Teresę Barańska – Nowotko do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.