Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Anny Lewandowskiej (+ 01.05.1957 r. Wieluń) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Wieluniu.. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.