Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Janina Pawłowska (* 28.10.1927 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi - Korolówka Liber Natorum C-XCVI-15 str. 58 numer porządkowy 12 z 1927 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis