Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Marcin Lewandowski. (* 11.11.1851 r. Kowal) Znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku w aktach USC Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Urszuli w tomie sygn. 102 nr aktu 140 z 1851 r. Poświadczone kserokopia aktu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumentu poniżej niniejszego aktu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis