Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Weronika Krajewska. (+ 01/13.03.1889 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 180, nr aktu 34 z 1889 roku. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis