Powrót do spisu dokumentów
Odpis z aktu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy:
Rudolfem Stanisławem Marcinowski a Maria Stanisława Mrówczanka
(oo 29.03.1938 r. m. Gołąb pow. Puławy)
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.