Powrót do spisu dokumentów
Lista transportowa więźniów z dnia 24.04.1994 r. z obozu koncentracyjnego Lublin do obozu koncentracyjnego Ravenbru”ck w której w pozycji 18 wyszczególniona jest Jadwiga Barańska jako więzień polityczny. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.