Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu zawarty w dniu 02/14.01.1874 roku pomiędzy Antoni Ambroziewicz i Maria Pieczewska z Lewandowskich w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Kowalu. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w w tomie sygn….. nr aktu / z 1874 roku. Ksero aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis