Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu
Bronisław Marian Marcinowski
(* 05.03.1907 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-20 str. 22 nr porządkowy 56 z 1907 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego dnia 26.12.1937 r. ze Stanisławą Sokołowską.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis